Основни термини в електротехниката (и няколко примера с преносима електроцентрала)
fitbit

Сподели на приятел
748

Когато купувате каквото и да е електронно или електрическо устройство, е важно да познавате добре неговите характеристики. Те винаги са описани с техните мерни единици като W, Wh, V, A, но дали знаете какво означават? Предлагаме ви кратък речник на основните термини в електротехниката, които ще ви помогнат да се ориентирате по-лесно дали разглежданото от вас устройство отговаря на желанията и нуждите ви. Накрая ще намерите и малко полезни и практични начини да изчислите дали разглежданата от вас преносима електроцентрала ще ви свърши работата, от която имате нужда.

 

Електрически величини

 

Какво е напрежение?

Електрическото напрежение е потенциалната разлика между две точки, която позволява между тях да протича ток. Определя се и като изменението на потенциалната енергия на единица електрически заряд. Единицата за напрежение е волт (V).

 

Какво е електрически ток?

Токът се определя като количеството заряд (или електрони), преминаващо през електрическа верига за единица време. Единицата е ампер (А).

 

Какво представляват AC и DC?

Това са обозначенията съответно на променлив (АС) или постоянен (DC) ток.

 

Какво е мощност?

Мощността представлява отношението на пренесената енергия (или работата, извършена от дадена сила) за определен интервал от време към големината на този интервал. В елекротехниката се определя като произведение на необходимата работа и броя на електроните, преминаващи през веригата за единица време. Единицата е ват (W).

Мощността се използва за измерване на това колко електроенергия може да бъде осигурена от източник на електричество или колко електроенергия може да бъде презаредена в преносим акумулатор за единица време.

 

Какво е капацитет?

Ватчас (Wh) или киловатчас (kWh) е единицата за капацитет. Капацитетът се определя като количеството електрическа енергия, консумирана от електрическа верига за определен период от време.

 

Мерни единици

Какво означава W (ват)?

Ват (съкратено W) е стандартна единица за мощност на Международната система единици (SI). Мощността може да се определи като отношението на извършената работа към времето за нейното извършване. Така 1 ват е равен на 1 джаул енергия, пренесен за 1 секунда.

 

Какво означава кWh (ватчас)?

Ватчасът е мерна единица, свързана с измерване на изразходваната мощност. Най-често ще видите обозначен kWh – киловатчас, който е равен на 1000 ватчаса.

1 Wh е равен 1 ват мощност, изразходван за един час време. Съответно 1 kWh е равен 1 киловат мощност, изразходван за един час време.

 

Какво е V (волт)?

В Международната система единици волтът (V) е единицата за електрически потенциал, за електрическа потенциална разлика, наричано още електрическо напрежение. Кръстен е на италианския физик Алесандро Волта. При 1 волт потенциалната разлика между две точки от проводник е такава, че когато между тях протича ток със сила 1 ампер, той разсейва 1 ват мощност.

 

Какво е А (ампер)?

Амперът (обозначаван с A) е единицата за интензивност на електрически ток в Международната система единици (SI). Носи името на френския математик и физик Андре-Мари Ампер. Формулировката гласи, че 1 ампер е такъв постоянен ток, който при преминаването си през два прави линейни успоредни проводника с безкрайна дължина и пренебрежимо малко кръгло напречно сечение, разположени на отстояние 1 метър един от друг във вакуум, създава между тези проводници сила, равна на 2.10-7 нютона на метър дължина.

 

Как да изчислим времето за работа на преносима електроцентрала

Формулите, които ще видите, не изглеждат точно така, както ги използват специалистите. Но докато разглеждате спецификациите на продуктите, можете лесно да направите някои сметки:

ватове = волтове Х ампери.

ватчасове = ват Х часове.

ватчасове = волтове Х ампери Х часове.

 

Пример:

Входната спецификация на вашия телевизор е 50V, 4A, тоест неговата мощност е 200W. Вие имате преносима електроцентрала с капацитет 1024Wh. Така че времето за работа в този случай е капацитетът, разделен на телевизионен вход: 1024:200 ще ви даде около 5 часа.

Пример:

Ако мощността на електрическата крушка е 10 W, а вашата преносима електроцентрала е с капацитет 1024Wh, тогава теоретично времето за работа е 1024Wh, разделено на 10W, което е 102,4 часа.

Молим, имайте предвид, че реалното време на работа на вашата електрическа електроцентрала ще бъде по-малко от теоретичната стойност, защото има коефициент на ефективност както за AC, така и за DC изходните портове. Освен това инверторите имат собствена консумация на енергия.

Ако искате да се запознаете с най-новите и модерни преносими електроцентрали, както и да сметнете колко и какви устройства ще може да заредите, използвайки новите си знания, вижте  тук:

 

EcoFlow DELTA Max Portable Power Station 1600Wh – портативна професионална електроцентрала за зареждане на устройства (черен)

Anker PowerHouse Anker 757 Power Station 1229Wh – мощна външна зареждаща станция с 2 x AC (220V за ел. мрежа), 2 x USB-C, 4 x USB-A изходи и гнездо за кола (черен)

 

–-

Разгледайте всички джаджи за дома и времето на открито в нашия онлайн магазин или в центровете на DICE в:

Полезни видеоклипове може да откриете в YouTube канала ни.