Онлайн решаване на спорове

При възникнал спор, на който решението ни не ви удовлетворява, може да се обърнете към уебсайта на европейската комисия, занимаваща се с онлайн решаване на възникнал спор. уебсайт: https://ec.europa.eu