Гаранция и рекламации

За всички наши продукти, за които предлагаме гаранция, тя е посочена в самата оферта за съответния продукт. При покупка на продукт от нашия онлайн магазин, получавате гаранционна карта на която е посочен срокът на гаранцията. Пазете гаранционната карта до изтичането на срока посочен в нея. Ако имате проблем с даден продукт, моля свържете се с нас, за да уточним замяната или поправката на продукта.

ВАЖНО: Гаранцията за физически лица (крайни ПОТРЕБИТЕЛИ) е 24 месеца.
ВАЖНО: Гаранцията за Юридически лица е 12 месеца.

ВАЖНО: Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 30  дневен срок, считано от датата на покупката, ако не е нарушена търговската цялост на продукта или опаковката. При продуктите на Samsung, Apple, Nokia и други, които имат лепенки за валидност, ако лепенката бъде отлепена или скъсана, то потребителят няма право да връща стоката. Също така за нарушена търговска цялост се счита скъсана или нарушена опаковка. Тоест, закупен продукт може да се върне само в същото състояние, в което е получен. При връщането на стока, потребителят заплаща транспортните разходи и се възстановява само сумата за продуктите. Не се възстановява сумата по транспортните разходи.


ВАЖНО: дефектен продукт (или продукт, който тепърва ще се установява дали е дефектен) се изпраща от клиента по куриер за негова сметка. Ако продукта има реален дефект и бъде заменен или ремонтиран се връща на клиента за сметка на Ди Си 2008 ООД, ако няма реален проблем и продуктът не е дефектен, се връща за сметка на клиента.


ВАЖНО: Моля пазете оригиналната опаковка на всеки продукт закупен от нас. Изискванията на производителите, за да уважат гаранцията, са да се предоставят оригиналната опаковка с всички прилежащи към нея аксесоари и документация. Ако не се предоставят оригиналната опаковка с всички прилежащи към нея аксесоари и документация, гаранцията ви няма да бъде уважена.


Гаранционни Условия: Гаранционна стока се обслужва като такава при представяне на оригинален фискален касов бон или оригинална гаранционна карта (този документ) от купувача, на чието име същата е издадена. При всички други случаи "Ди Си 2008" ООД (dice.bg) има право да откаже приемането на стоката като гаранционна. Ако през гаранционния период, гаранционният продукт прояви дефект, dice.bg поема гаранция да ремонтира или замени продукта в 30 дневен срок. Първоначалният гаранционен срок остава в сила, независимо дали модулите са били отремонтирани или подменени.


Важно: гаранцията за продуктите включва само фабрични дефекти, но не и дефекти възникнали след употреба и ползване на продукта, били те умишлени или не. Като дефекти възникнали след употреба спадат счупване, напукване, надраскване, оцветяване,замърсяване, поява на неравности, подуване, оголване и късане на кабели и други подобни. Счита се, че без човешка намеса, тези проблеми няма да възникнат и така, както при всеки един продукт, това не се признава за гаранционно условие.


Внимание: гаранцията на стъклените и защитните покрития включва само фабрични дефекти, но не и дефекти възникнали след употреба и ползване на продукта. Като дефекти възникнали след употреба спадат счупване, напукване, надраскване и други подобни. Гаранцията не покрива неправилното поставяне, както и попадането на прашинки и други замърсители между дисплея и покритието. Гаранцията не покрива умишленото или случайно повреждане и нормалното износване на покритието


Внимание: гаранцията за слушалките включва проявени фабрични дефекти като прекъсване на звука или бръждене, но не включва следи от употреба и ползване на продукта. Като такива спадат: замърсяване на слушалките, оголване на кабелите, скъсан кабел, прегънат или смачкан кабел, скъсано или отлепено уплътнение и подобни. Слушалките попадат в законовите изключения по чл. 57 ал.5 от ЗЗП - за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето. Поради спецификата на слушалките и хигиенни причини, тези продукти не мога да те тестват или връщат при положение, че са използвани или тествани. Мога да бъдат върнати само във вида, в койта са получени - неразопаковани и неизползвани. 


Внимание: гаранцията на литиево-йонни и полимерни батерии е само за фабрични дефекти. Животът на този тип батерии е на цикли (зареждане/разреждане). В резултат на използването им, с времето започват да издържат по-малко време, което е напълно нормално и не е гаранционно условие.


Внимание: гаранцията на кожените калъфи и кейсовете включва проявени фабрични дефекти, но не включва следи от употреба и ползване на продукта. Като такива спадат скъсана и нарушена част от калъфа или кейса, обелване на покритието на кейса, наранявания и драскотини, пукнатини, счупване, напукване, надраскване, оцветяване, поява на неравности, подуване на силикона или полимера, скъсана и нарушена част от калъфа или кейса, обелване на покритието на кейса, отлепване на фолиото и други подобни. За съжаление, този тип продукти не могат да запазят целостта си вечно, поради начина и всекидневното им ползване. Целта на калъфите е да предпазят вашия смартфон при удари, изпускане, натиск и други, а всичко това оказва влияние върху самия калъф. Счита се, че без човешка намеса и употреба, тези проблеми няма да възникнат и така, както при всеки един продукт, това не се признава за гаранционно условие. 


Внимание: Въпреки че всеки един калъф на Lifeproof се тества за водоустойчивост преди да бъде пуснат на пазара, моля спазвайте правилата за безопаност и направете първоначален тест за водоустойчивост.

• Внимание: прочетете внимателно инструкциите за безопасност, преди да използвате калъфа

• Внимание: преди да използвате калъфа за пръв път, сложете парче хартия в него и го потoпете във вода за 10-15 мин. Ако хартията е мокра или има влага, не използвайте калъфа, а веднага се свържете с нас.

• Внимание: не поставяйте остри и/или режещи предмети вътре в калъф

• Бъдете сигурни, че сте затворили калъфа както трябва, преди да го използвате. Калъфът се затваря гладко и лесно, има характерно щракване и не трябва да има луфт или разстояние между двете части. В противен случай има нещо, което му пречи и трябва да го премахнете, преди да го използвате.


• Ди Си 2008 ООД не носи отговорност при повреден телефон, в случай на неспазване на иструкциите за безопаност!!!


Внимание: Гаранцията за калъфите на Lifepoof включва само фабрични дефекти, но не и дефекти възникнали след употреба и нормално ползване, били те умишлени или не. За съжаление, този тип продукти не могат да запазят целоста си вечно, поради начина им на ползване. Целта на калъфите на Lifeproof е да предпазят вашия смартфон при удари, изпускане, натиск и други, както и да се потапяте с него под вода. Всичко това оказва влияние върху самия калъф, но тъй като продуктите са с най-високо качествто, при нормално ползване, може да ви служи с години. За съжаление се случва да се счупи или нарани част от калъфа, да се отлепи част от фолиото за задната част и хоум бутона, както и да се проявят други проблеми по калъфа. За съжаление е невъзможно да се дава гаранция за подобни проблеми, макар и възникнали неволно (по-силен натиск върху фолиото, когато калъфа не е в телефона, силен натиск върху бутона за вибрацията и др.). Като дефекти възникнали след употреба спадат счупване, напукване, надраскване, оцветяване, поява на неравности, подуване на силикона или полимера,  скъсана и нарушена част от калъфа или кейса, обелване на покритието на кейса, наранявания и драскотини, пукнатини, отлепване на фолиото и други подобни. Счита се, че без човешка намеса, тези проблеми няма да възникнат и така, както при всеки един продукт, това не се признава за гаранционно условие. На този линк: ТУК може да разгледате малко снимки на калъфи с възникнали проблеми, които не се признават за гаранционни.


Гаранцията се прекратява, ако: Електронното устройство се включи в неизправен или неправилно свързан контакт. ДЦ не носи отговорност при повреда на стоката вследствие форсмажорни обстоятелства (офазяване -включително и по кабелната мрежа, токови удари и др.). Не се уважават рекламации за повреди, причинени от лош транспорт, неправилно съхранение, за следи от нормална употреба, неизправност или големи колебания в електрическата мрежа, природни бедствия, както и ако са правени опити за отстраняване на повредата от неупълномощени от продавача лица.


Внимание: този документ е гаранционна карта. Моля съхранявайте го и при необходимост го предайте на представител на "Ди Си 2008" ООД.


Закон за защита на потребителите:

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

  • 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

  • 2. значимостта на несъответствието;

  • 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Чл. 118. Търговската гаранция се предоставя на потребителя в писмена форма.

Чл. 119. (1) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция съдържа задължително следната информация:
1. съдържание и обхват на търговската гаранция;
2. съществените елементи, необходими за нейното прилагане, и по-специално: срок на търговската гаранция; териториален обхват; име и адрес на лицето, предоставящо гаранцията.
(2) Информацията по ал. 1 трябва да бъде ясна и разбираема.

Чл. 120. В заявлението за предоставяне на търговска гаранция се посочва, че независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно този закон.

Чл. 121. Неспазването на някои от изискванията на чл. 118, 119 и 120 не води до недействителност на търговската гаранция и потребителят може да се позове на нея и да претендира за изпълнение на посоченото в заявлението за предоставяне на търговска гаранция.

Важно: декларация за съответствие за всеки един продукт, за който е необходимо, може да получите на следния имейл [email protected]

Важно: ръководство за употреба на български език за всеки един продукт, за който е необходимо, може да получите на следния имейл [email protected]

Важно: Рекламация или заявка за гаранция може да бъде предявена тук:

  • 1. В нашия онлайн магазин: Заявка за гаранция - електронна заявка (препоръчваме този метод, като най-бърз и лесен)

  • 2. По телефон: 0879 437748, 02 981 3136

  • 3. По електронната поща: [email protected]